FLC GOLF CHAMPIONSHIP 2017
 • Giải đấu được tổ chức vào ngày 17/02 đến hết ngày 19/02/2017
+84.904790515

LIÊN HỆ LIÊN HỆ THAM DỰ FLC GOLF CHAMPIONSHIP

Đăng ký tham dự & Liên hệ tài trợ

 • Đăng ký tham dự:
  • Ms. Trần Thị Nhung - Điện thoại: 0904 790 515 - Email: nhungtt@flc.vn
  • Ms. Võ Thị Mỹ Linh - Điện thoại: 0978 012 468 - Email: linhvtm.qn@flcgolflinks.vn
    
 • Tài trợ:
  • Ms. Trần Thị Thanh - Điện thoại: 0948 988 368  - Email: thanhtt@flc.vn 


 

TIN XEM NHIỀU

RESERVATIONS
+84 904 790 515
SOCIAL MEDIA
SIGN UP FOR OUR NEWLETTER